پرداخت در محل

با استفاده از گزینه پرداخت در محل سفارش خود به راحتی بعد از رویت کالا و اطمینان مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید.