7 روز ضمانت بازگشت

7 روز ضمانت بازگشت در صورتی که کالای مورد نظر با سفارش شما مغایرت داشته باشد با تماس با همکاران ما کالا را مرجوع میکنیم.