روشهای پرداخت

ما برای سهولت و جلب اعتماد شما چهار روش پرداخت را تعبیه کرده ایم:

 

-        پرداخت اینترنتی

 

-        پرداخت در محل

 

-        کارت به کارت

 

-        واریز به حساب